Kirschheck
66115 SaarbrückenStadtverband Saarbrücken
erstellt am 5/2/2005 – letzte Änderung: 17/2/2005


Kirschheck – anro 4/2/2005


Kirschheck – anro 4/2/2005


Kirschheckschacht – anro 4/2/2005


Autobahn bei Kirschheck – anro 4/2/2005

Text auf der Infotafel:
Kirschhekschacht I
Funktion: Förder- u. Wetterschacht
Angehauen: 1857
Hängebank +328 m NN
Teufe: 269 m
Querschnitt: rechteckig 6,12 x 2,04 m
Verfüllt 1962
Kirschhekschacht III
Funktion: Wetterschacht
Angehauen: 1890
Hängebank +339 m NN
Teufe: 284 m
Querschnitt: oval mit 4,2 x 3,1 m
Verfüllt 1971

Der Kirschhekschacht II ist ganz unter einem aufgeschütteten Parkplatz verschwunden.


Kirschheck – anro 4/2/2005


Kirschheck – anro 4/2/2005


Kirschheck – anro 4/2/2005


Kirschheck – anro 4/2/2005

SteinbachschachtHeinrichshausSaarbrückenGruben & Schächtewww.saarlandbilder.net